Le Shoes – I survived an entire Saturday night dancing in them. I love them. And I would do it again | NADIAKANDIL

Le Shoes – I survived an entire Saturday night dancing in them. I love them. And I would do it again

Posted by Nadia on 4 april, 2014 · Lämna en kommentar 

_acnecover

Kan ni tänka er lyckan när du hittar skorna du har spanat in länge på rean?
När jag såg dessa från Acne Studios första gången tänkte jag direkt – Dem ska jag ha! När jag såg prislappen tänkte jag – Kanske inte ändå.

Men självklart det är inte många som ser det vackra i dessa och därför hamnade de på mer eller mindre halva priset. Då tänkte jag inte mer, då var det snarare Pay up.

3000 kr senare var skorna mina, men något obekväma över tårna. Hemma i min ensamhet blöter jag ner de tjockaste strumporna som fick plats i skorna och springer omkring så, för att skorna ska töja ut sig.
Nu är frågan, borde jag undersökas för detta?
Och för er som är förvirrade nu, Ja man töjer skor genom att gå i dem med blöta strumpor.

Det slog mig när jag gick där hemma att vem gör så här? Lägger (mycket) pengar på ett par konstiga skor, som dessutom är obekväma för att så behöva jobba för att de ska bli bekväma. Eller ja så bekväma som de rimligtvis kan bli.
Trots att detta är ett irrationellt beteende var det värt det. Samma helg överlevde jag en hel lördagskväll i skorna. Jag älskar dem. Och jag kommer att göra om denna procedur många gånger igen.

Can you imagine finding the shoes you’ve been craving on sale?
When I saw these babies from Acne Studios for the first time I thought – Have to have! When I saw the price, I thought – Maybe not. 

But off course not many people can appreciate the obvious beauty here so they ended up half off. By then I wash´t thinking, I was paying. 

300 € later the shoes were mine, but kind of tight and uncomfy over my toes. Home alone I wetted the thickest sock that would fit into the shoes and ran around the flat like that. In order to stretch them out a bit. 
For those of you who are confused now – Yes you stretch out shoes wearing them with a wet thicker sock. Standard procedure. 
It dawned on me while walking around at home that; This is weird behavior. Who spends a (big) amount of money on shoes that look weird, are uncomfortable and above all you have to work and sweat to make them wearable and comfortable. Or at least as much comfortable as they can get. 

Despite this somewhat irrational behavior it was worth it. That weekend I survived an entire Saturday night dancing in them. I love them. And I would and will redo this stretching-the-shoe procedure many times again.

hel_

hlv

hel svart

Leather jacket/Shock, knit and dress worn as a skirt/H & M, (The) shoes and scarf/Acne Studios

Leave a Comment