When the fashion crowd is ”Ohhh and aahhh-ing” | NADIAKANDIL

When the fashion crowd is ”Ohhh and aahhh-ing”

Posted by Nadia on 16 juni, 2014 · 1 kommentar 

pic_2

Zaras Pictures kampanjer är alltid värda att ta upp för granskning och diskussion. Jag tycker att bilderna och konceptet är väldigt inspirerande men ibland undrar jag om det är på riktigt, eller om jag tycker att det är så fantastiskt bara för att det är Zara. Nu menar inte jag att bara för att jag ofta har shopping-rave där inne att allt de gör automatiskt fantastiskt. Utan det faktum att det är en (normalt prisad) butikskedja och inte någon lyxig och konstnärlig (LÄS: superdyr) designer eller butik. Vad jag försöker säga är att designern eller konstnären är förväntad att göra allt uppseendeväckande och perfekt, det är meningen att modefolket ska ”ohh och ahhh” vid anblicken. Det som hen som designer gör är också meningen att kedjan mer eller mindre ska copy-paste som gör att vi dödliga kan ”oooh och aahh”.

Men efter att ha upplevt kärlek vid första ögonkastet när jag såg den första Pictures och det faktum att jag får fjärilar i magen när det kommer nya kan jag säga att detta koncept är genuint bra. Jag tror också att modefolket ”ohh och ahh” när de ser Pictures.

Tankar? 

pics

Zara´s Pictures is always something to discuss. I find them very inspiring but sometimes I wonder if I think they´re genuinely inspiring or if I think they´re extra inspiring for the simple reason that it´s Zara. And I don´t mean that since I always have shopping-sprees in that store I automatically think everything they do is worthy to discuss and awesome. But the fact that they are a (reasonably priced) retailer and not luxury or artsy (READ: super expensive) designer or retailer. What I am trying to say is that the artsy designer is expected to do everything that makes the fashion crowd go ”ooh and aahh” and also makes the retailer copy-paste the concept som the we mortals also can go ”ooh and aahh”.

But after instant love when seeing Pictures for the first time and the butterflies I get every time they release a new edit I seriously think this genuinely good, or awesome. And I also believe that the fashion crowd is going ”ohh and aahh” when seeing the Pictures. 

Any thoughts?

pic_4

pic_3

Leave a Comment