Luxury is not wearing couture on special occasions | NADIAKANDIL

Luxury is not wearing couture on special occasions

Posted by Nadia on 9 juli, 2014 · Lämna en kommentar 

Medan couture visningarna är i full gång och när den ena klänningen efter den andra struttar nerför catwalken, börjar man fundera.
Vem är detta för?
Finns det på riktigt människor som spenderar lika mycket på en klänning som ett mindre lands BNP, på en couture dessutom, för speciella tillfällen.
Men ända sedan Raf Simons tog över på Dior har synen på haute couture ändrats en del. Han har hela tiden sagt att han inte är intresserad i att göra kläder för bara speciella tillfällen, eller kläder generellt sett som människor inte kan använda. När jag säger människor här menar jag uppenbarligen de lyckliga själarna som har råd med Dior, eller till och med Dior Couture.

Jag tror dock att han har en poäng när han säger att lyx är inte kläder för speciella tillfällen. Lyx är att kunna bära det plagget du blev kär i, oavsett om det prislappen motsvarar BNP eller inte. Men att kunna bära den älskade ”lyxiga” klänningen på en vanlig tisdag, det är Lyx.

dior_

So as the couture shows proceed and one fabulous creation after the other comes strutting down the runway, one might wonder.
Who is this for?
Are there seriously people spending a smaller countries GDP on a dress, on a couture dress that is supposed to for special occasions. 
But ever since Raf Simons took over at Dior the definition of haute couture has slightly shifted. Ever since he started he always stated he´s not interested in making clothing just for special occasions, or clothes that people don´t use. When I say people here I clearly refer to those lucky soles that can afford Dior, or even Dior Couture.

Either I still think Simons has a point when saying luxury isn’t clothing for special occasions. Luxury is buying a piece you totally fall in love with, whether its price tag is equivalent to a GDP or not. But to be able to wear that piece (or investment) you love on a normal Tuesday. That´s luxury. 

 

Leave a Comment