Even Style.com attended Way out West #gbgftw BOOYAH | NADIAKANDIL

Even Style.com attended Way out West #gbgftw BOOYAH

Posted by Nadia on 13 augusti, 2014 · 1 kommentar 

 /></a>Pic: Alistair Guy<a href= /></a>Pic: Alistair Guy<a href= /></a>Pic: Alistair Guy</p>
<p>Var än <a href=Style.com befinner sig med sina fotografer är ett bra ställe. Detta innebär att alla händelser där du inte ser (Style.com)fotograferna Tommy Ton eller uppenbarligen även Alistair Guy är händelser som är ovärda att dyka upp på.
Vad är poängen om du inte har chansen att komma med på streetstyle-sidorna?

Som alla vet gick Way out West av stapeln i helgen här i Göteborg. den episka musikfestivalen. Jag säger detta helt objektivt, men det är Skandinaviens bästa musikfestival. Hela Sverige vet det, Norge vet, Finland vet, till och med Danmark vet det. Men jag trodde inte att även Style.com hade hört om det. BOOYAH!

När du hänger på festivaler vill du att upplevelsen ska vara så nära som möjligt de bilder du ser på systrarna Jenner, Kate Moss, Kate Bosworth eller Delevingne systrarna när de hänger på Coachella. Realiteten är sällan så glamorös som bilder på kändisar men Way out West är ganska nära detta ideal.

Inga minderåriga som spyr i buskarna, eller gör andra saker i dessa buskar. Inga illaluktande människor som sovit i tält alldeles för många dagar. Istället har du vuxna människor som spyr i buskar, men de kommer tillbaka dagen efter och lukta fräscht tack vare hotellduscharna. Men det viktigaste med Way out West, är att varje fashionista i hela Sverige är här. Festivalen är en catwalk och jag är uppriktigt lycklig och patriotisk att även Style.com har erkänt det viktiga med Way out West.

j_1

Wherever Style.com is it is good. Meaning any event where you do not see (Style.com)photographers Tommy Ton or apparently also Alistair Guy are not worthy visiting. 
I mean what is the point of attending anywhere if you do not get the chance to end up on street style pics?

As you all might know by now Gothenburg had its yearly, epic music festival this weekend, called Way out West (Gothenburg is way out on the Swedish west coast). And believe me I say this ”totally objectively” it is The best music festival in Scandinavia. All of Sweden knows it, Norway knows, Finland knows and Denmark knows. But I did not think Style.com heard about it as well. BOOYAH!

When you attend a festival you want the experience to be as close as possible to the pictures you see of the Jenners or Kate Moss or Kate Bosworth, or the Delevingnes strolling around Coachella. Off course the reality is seldom as glamorous as a picture of a celebrity, but seriously Way out West is pretty damn close.

No under aged kids puking in the bushes, or doing other things you do not want to see in the bushes. No people with a nasty smell caused by sleeping in a tent for several nights. In stead you have grown ups puking in the bushes, but they come back the day after fresh and clean thanks to the hotel bathroom. But most importantly every fashionista worth mentioning in Sweden is here. This festival is a true catwalk and I am so happy and patriotic even Style.com acknowledged that fact. 

Leave a Comment